Prasy mechaniczne – czym są i jak działają

Prasa mechaniczna test urządzeniem skonstruowanym w celu mechanicznej obróbki głównie metali, ale także tworzysz sztucznych, tektury, czy trocin. Odbywa się to na zasadzie przenoszenia energii wytwarzanej przez silnik napędzający, na wyspecjalizowane narzędzie, które pod wysokim ciśnieniem prasuje materiał, znacznie zmniejszając jego objętość.

Dzięki ich uniwersalności maszyny te znalazły swoje zastosowanie w niemalże każdej gałęzi przemysłu. Największy udział mają podczas prac w branżach takich jak: motoryzacja, budowa maszyn, przemysł elektrotechniczny, przetwórczy, czy też hutnictwo.

Na rynku występują prasy o różnej wielkości i sile, są także zróżnicowane pod względem technologicznym w celu przystosowania ich do wykonywanej pracy. Podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia to przede wszystkim maksymalny nacisk, ilość skoków suwaka w przeliczeniu na minutę, odległość między prowadnicami, wysięg suwaka, czy też wielkość stołu roboczego.

Zasada działania Prasy Mechanicznej

Energia, która wcześniej została wytworzona przez silnik, przenoszona jest dalej poprzez koło zamachowe zespolone z napędem bezpośrednim. W celu uproszczenia sprawy i lepszego zobrazowania zasady działania można powiedzieć, że prasa działa w stałych cyklach. Cykl taki to nic innego jak przejście suwaka z pozycji wyjściowej (górnej) do dolnej pozycji zwrotnej- gdzie następuje nacisk na materiał- po czym powrót do pozycji wyjściowej gdzie cykl zostaje zakończony. Oczywiście w trakcie działania występuje jeszcze szereg innych zależności, które nie zostały tutaj opisane po to, aby dodatkowo nie komplikować sprawy.

Cykle suwaka mogą być inicjowane manualnie jak też automatycznie. Operator maszyny sterując nią ręczni może wywoływać cykle w dowolnej częstotliwości o różnych odstępach czasu. Natomiast maszyny działające w sposób automatyczny zaprogramowane są na dany skok suwaka, który prasuje materiał w takim samym odstępie czasu- w jednym rytmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *